Something wrong with URL

Giá () cập nhật ngày 22/06/2021

Biểu đồ giá

Thông tin thêm về

Phân tích kỹ thuật

Crypto Fear & Greed Index

Crypto Fear & Greed Index là chỉ số cảm tính của thị trường Crypto và . Tham lam (Greed) và sợ hãi (Fear) là hai cảm xúc chính tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số dưới đây được chia mức độ tự 0-100. Chỉ số càng cao thì sự tham lam của thị trường đang cao. Ngược lại chỉ số càng thấp thì thị trường càng sợ hãi.

Chỉ số sẽ được cập nhật vào 12 giờ trưa mỗi ngày.

Latest Crypto Fear & Greed Index

Thông tin về trên Twitter

Dữ liệu lịch sử

Something Wrong With URL

Quy đổi sang tiền $

Enter Amount
Base Currency
Convert To

0 Bitcoin (BTC)
=
0 USD

Giá của các loại tiền ảo khác